Auto naar de sloop

De auto naar de sloop brengen is vaak het enigste antwoord voor een auto die niet meer gebruikt (kan) worden. Het hoeft dus geenszins om een totaal wrak te gaan, maar worden vaak complete auto’s aangeboden die zich nog in een rijdende staat bevinden. Bij de sloop wordt er daarom eerst een analyse gemaakt in welke staat de auto zich bevindt en welke onderdelen nog bruikbaar zijn. Gelijk naar de persmachine zal de auto dus niet gaan en gaat er nogal wat werk daar voorafgaand.

Sloopauto onderdelen hergebruik

Het streven van elke autosloperij, is om zoveel als mogelijk van het materiaal in zo een auto gereed te maken voor hergebruik. Dat betekent het zoveel als mogelijk scheiden van alle verschillende materiaalsoorten en worden alle bruikbare onderdelen compleet er uit gehaald om weer doorverkocht te worden. Met de verkoop van alle materialen en onderdelen wordt zo het nodig kapitaal binnengebracht om de sloperij draaiende te houden.  Ook belangrijk om te weten, is dat alle werkzaamheden zodanig plaats moeten vinden dat er geen schadelijk stoffen (denk maar aan alle oliesoorten) ongecontroleerd vrij zullen komen. Vaak zijn de sloperijen ook aangesloten bij verschillende organisaties en worden de onderdelen verkocht via een partnerbedrijf. Dat neemt veel werk uit handen van zo een sloperij, maar vindt de inkoop meestal wel rechtstreeks plaats.

Wat is een sloopauto waard?

Elke sloopauto bevat dus een waarde en kopen de sloperijen dus graag zo een auto op. Het aanbieden kan via de website of telefonisch en wordt een offerte al binnen een paar uurtjes opgestuurd, zelfs zonder dat men de auto daadwerkelijk heeft bezichtigd. Deze vorm van dienstverlening is alleen mogelijk dankzij de uitgebreide ervaring waarover zo een sloperij beschikt. Naast de nodige ervaring, is altijd het nodig materiaal ter beschikking om de sloopauto op te kunnen halen. Dat aspect is misschien wel het belangrijkst is deze service bij de meeste sloperijen 1x24u en zelfs in het weekends beschikbaar. Lid van de RDW is zo een sloperij zeker en kunnen ze dus gelijk al het papierwerk afhandelen. Ook het financieel gedeelte wordt bij het ophalen van de auto gelijk afgerond.

In gevallen waarbij het chassisnummer niet duidelijk zichtbaar is, zal de eigenaar van de auto wel contact op moeten nemen met de RDW.In gevallen waarbij de autopapieren kwijt zijn, zal na overleg met de RDW een demontagecode afgegeven worden. Het afmelden van de auto bij de RDW gebeurt door de sloperij zelf en worden daarbij gelijk de kentekenplaten ingeleverd. Voor het stopzetten van een eventueel nog lopende verzekering zal de verkoper het vrijwaringsbewijs moeten gebruiken.

Een auto naar de sloop brengen is dus eenvoudig en kan de afhandeling, van het opvragen van een offerte tot aan de overdracht, vaak nog binnen dezelfde dag plaats vinden.  Bij het niet duidelijk zichtbaar zijn van het chassisnummer of het kwijtgeraakt zijn van de autopapieren, dient wel eerst contact opgenomen te worden met de RDW. Ook het opzeggen van de verzekering dient zelf gedaan te worden met behulp van het vrijwaringsbewijs.